Za naše redovne korisnike pružamo usluge šlepovanja vozila do našeg servisa. Za više informacija kontaktirajte nas – ovde